top of page
The KembaQ App - Logo_Full Colour - 3D.png
HomePage
Group 34294.png

Giúp khách hàng quay tr li v

Kembaq

Kembaq là một ứng dụng di động cho phép bạn thiết lập một hệ thống nhận thưởng chưa tới 5 phút.

Câu chuyện về chúng tôi

Các doanh nghip va và nh bao gm hơn 90% doanh nghip Philippines, Vit Nam và Nam Á.

Merchant - Signup (CUSTOM POINTS).png

Quản lý hệ thống và cung cấp các ưu đãi

Trong thi kỳ đi dch, mt phn ln các doanh nghip va và nh thường gp phi nhng thách thc ln vì h phi vt ln đ thu hút khách hàng. Và vn đ này đã được nhn ra bi nhng người sáng lp, ông Paul Espinas và ông Arnold Cadag.

The KembaQ App - Mascot 25052022-01.png

Nó hoạt động như thế nào

Kembaq cung cp mt quy trình đơn gin và d dàng cho các doanh nghip đ phát trin cơ s khách hàng ca h thông qua h thng SME:

Rectangle 4241.png
Group 34017.png

Xây dng

Xây dng hthng phn thưởng

Rectangle 4241.png
fluent_gift-24-regular.png

Qun lý h thng

Qun lý h thng và cung cp các ưu đãi

Group 34063.png
Rectangle 4241.png
Group 34057.png

M rng

M rng thông qua qung cáo, kinh doanh và gii thiu ln nhau

Group 34066 (1).png
Features
Group 34059.png
Group 34078.png
Rectangle 4241.png
Group 34076.png

S mnh

Giúp đ các doanh nghip va và nh phát trin thông qua mt nn tng khách hàng thân thiết, sáng to và hp dn.

Rectangle 4241.png
Group.png

Tm nhìn

Tr thành nn tng khách hàng thân thiết smt giúp thúc đy vic to ra môi trường kinh doanh bn vng cho các doanh nghip va và nh bng cách phát trin da trên s tương tác và shài lòng ca khách hàng.

Group 34072.png
Group 34017.png

Lòng tt

Chúng tôi tt vi tt c mi người, bt k h là a

Vector.png

Xut sc

Chúng tôi làm mi th theo cách tt nht có th

Group 34081.png

Đm bo uy tín

Chúng tôi đm bo rng chúng tôi hành đng vi s chính trc và ngay thng

Group 34040.png

S táo bo

Chúng tôi hành đng mt cách táo bo đ đt được li thế ca người đi đu tiên

Group 34041.png

Nhanh nhn

Chúng tôi thích ng nhanh chóng vi nhng thay đi nhanh chóng ca thế gii

cil_badge.png

Dch v cht lượng

Chúng tôi đm bo rng chúng tôi cung cp dch v tt nht cho khách hàng

Contact Us
bottom of page